Corporate Profile

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານພາບລິກ

ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວຽກງານໃນການສ້າງຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ລົງທຶນຕ່ຳແຕ່ໄດ້ຜົນກຳໄລທີ່ສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊັບສິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນກຸ່ມທະນາຄານໃນປະເທດມາເລເຊຍ.

ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານ Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow ທະນາຄານພາບລິກໄດ້ເຂົ້າສູ່ປີທີ 50 ໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2016. ປັດຈຸບັນ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນກຸ່ມທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫລາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 1967 ແລະ ມີຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າກວ່າ 363.76 ຕື້ລິງກິດ (7,97ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນທ້າຍປີ 2015. ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກແມ່ນມີສ່ວນແບ່ງຄອງຕະຫລາດເຖິງ 71.90 ຕື້ລິງກິດ ໃນທ້າຍປີ 2015. ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 5 ທົດສະວັດຜ່ານມາ. ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກໄດ້ຈ້າງພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ18,000ຄົນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 9 ລ້ານກວ່າຄົນໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປະຈຸບັນ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນ ລວມເຖິງການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ, ທະນາຄານເອກະຊົນ, ທະນາຄານອິດສະລາມ, ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນທຸລະກິດ, ນາຍໜ້າຄ້າຫລັກຊັບ, ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ການຂາຍ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທຶນ, ຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນທົ່ວໄປ, ຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພາບລິກຍັງຄົງສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕທາງອິນເຕີເນັດໃນທຸລະກິດທະນາຄານລາຍຍ່ອຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ບໍລິໂພກຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(SMEs), ໃນຖານະເປັນໜື່ງໃນບັນດາທະນາຄານຊັ້ນນຳໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ບໍລິສັດໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຄອງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳທາງດ້ານການທະນາຄານ.

ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເດັ່ນທະນາຄານພາບລິກຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍສາຂາທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວ 259 ແຫ່ງ ແລະ ປ່ອງບໍລິການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 2,000 ແຫ່ງໃນປະເທດມາເລເຊຍ ນອກເໜືອຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລ້ວກຸ່ມບໍລິສັດຍັງມີເຄື່ອຂ່າຍສາຂາໃນພູມມິພາກທີ່ມີເຄື່ອຄ່າຍ ກວ່າ 83 ສາຂາໃນຮ່ອງກົງ, 3 ສາຂາໃນປະເທດຈີນ, 28 ສາຂາໃນປະເທດກຳປູເຈັຍ, 7 ສາຂາໃນປະເທດຫວຽດນາມ, 4 ສາຂາໃນປະເທດລາວ ແລະ 3 ສາຂາໃນປະເທດສີລັງກາ.

ດ້ວຍຊື່ສຽງຈາກຜົນການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີຈາກໜ່ວຍງານຈັດອັນດັບການຍອມຮັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ Stand & Poor’s reaffirmed ໄດ້ຢືນ​ຢັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື A ໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານໃນປະເທດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຄູ່ສັນຍາໄລຍະສັ້ນ A-2 ທີ່ມີແນວໂນ້ມມີຄວາມໜັ້ນຄົງ. ບໍລິສັດນັກລົງທຶນ Moody’S ໄດ້ຢືນຢັນຄືນອັດຕາເງິນຝາກໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພາບລິກແມ່ນ A3 ແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ P-2 ທີ່ມີແນວໂນ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃນປະເທດໄລຍະສັ້ນຂອງປະເທດມາເລເຊຍໄດ້ຢືນຢັນຄືນການຈັດອັນດັບທີ່ຍາວນານຂອງທະນາຄານ AAA, ອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດໂດຍອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ P1 ທີ່ມີແນວໂນ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກທາງການເງິນຂອງທະນາຄານເພື່ອການບໍລິຫານຈັດກັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມດີເດັ່ນທາງດ້ານປະສິດທິພາບຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃນປີ 2015. ທະນາຄານພາບລິກໄດ້ຮັບນາມມະຍົດວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ແຂງແກ່ງທີ່ສຸດໃນປະເທດມາເລເຊຍໂດຍໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນທະນາຄານທີ່ແຂງແກ່ງທີ່ສຸດ 500 ທະນາຄານໃນອາຊີ, ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼາຍລາງວັນ ແລະ ຄວາມເປັນເລີດດ້ານການບໍລິຫານຈາກສຳນັກພິມລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈະບໍ່ພັດ​ທະ​ນາພຽງເທົ່ານີ້ ແຕ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານໃຫ້ດີເລີດກວ່າເກົ່າ.

ກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັບຊຸມຊົນແລະສັງຄົມ. ໂດຍຜ່ານການລິເລີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ, ການເພີ່ມທະວີການຕະຫຼາດ, ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກແລະການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຸ່ມໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ການຈ້າງງານນັກສຶກສາຈົບ​ໃໝ່, ການພັດທະນາດ້ານວິຊາຊີບ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ທຸກຍາກ. ກຸ່ມບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໃຫ້ດີກວ່າ.

ທະນາຄານພາບລິກລາວໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການໃນວັນທີ 18 ເດືອນທັນວາ ປີ1995. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທະນາຄານພາບລິກມີ 4 ສາຂາໃນປະເທດລາວ ໃນນັ້ນມີ 2 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ 1 ສາຂາໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກ 1 ສາຂາທີ່ເມືອງປາກເຊ.


Corporate Profile

The Public Bank Group is widely acknowledged for its performance in achieving the highest net return on equity, lowest cost to income ratio and best asset quality amongst Malaysian banking groups.

Founded in 1966 by its Founder and Chairman, Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow, Public Bank enters into its 50th year of operations in 2016. Today, the Public Bank Group is the third largest banking group in Malaysia with an asset size of RM363.76 billion as at the end of 2015. Listed on the Main Board of Bursa Malaysia in 1967, the Group is the third largest company with a market capitalisation of RM71.90 billion as at the end of 2015. With five decades of sustainable growth, the Group employs more than 18,000 staff and serves more than 9 million customers across the region.

To date, the Public Bank Group provides a comprehensive range of financial products and services comprising personal banking, commercial banking, Islamic banking, investment banking, share broking, trustee services, nominee services, sale and management of unit trust funds, bancassurance and general insurance products. The Group’s strategy remains focused on organic growth in the retail banking business, particularly on the retail consumers and small and medium enterprises ("SMEs"). As one of the top-tier banks in Malaysia, the Group is committed to sustain its strong business momentum and leading market positions.

With a strong tradition of service excellence, Public Bank reaches out to its customers via a network of 259 well distributed branches and over 2,000 self service terminals in Malaysia. In addition to its strong domestic operations, the Group has extensive branch network in the region with a network of 83 branches in Hong Kong, 3 branches in China, 28 branches in Cambodia, 7 branches in Vietnam, 4 branches in Laos and 3 branches in Sri Lanka.

Reputed for its strong financial performance and consistent prudent management, the Public Bank Group continues to be accorded with strong credit and financial ratings from local and foreign rating agencies. Standard & Poor's reaffirmed Public Bank’s A- long-term rating and A-2 short-term counterparty credit rating with stable outlook. Moody’s Investors Service reaffirmed Public Bank’s foreign currency long-term deposit rating of A3 and short-term deposit rating of P-2 with stable outlook. Rating Agency Malaysia reaffirmed the Bank’s long-term rating of AAA, the highest rating accorded by Rating Agency Malaysia, and its short-term rating of P1 with stable outlook.

Public Bank’s undivided commitment to prudent management and performance excellence continues to be accorded international and domestic recognitions. In 2015, Public Bank was named the Strongest Bank in Malaysia by balance sheet in the Asian Banker 500 Strongest Bank. The Group has been bestowed with many best bank awards and excellence in corporate governance by other national and international publications. The Group will not be complacent but will continue to strive for greater performance excellence.

As a responsible corporate citizen, the Public Bank Group remains committed towards improving the quality of life of the workforce and their families as well as the community and society at large. Through its Corporate Social Responsibility initiatives, the Group continues to focus on nation building, enhancement of the market place, promotion of the workplace and environment conservation. These initiatives are implemented through the Group’s participation in programmes involving education, graduate employment, professional development, healthcare as well as support of the underprivileged. The Group will continue to seek ways to create a better community and corporate environment for everyone involved.

Public Bank Laos Operations commenced operations on 18 December 1995. To date, Public Bank has 4 branches in Laos, with 2 branches in Vientiane and one each in Savannakhet and Pakse.